Termeni si condiții

Termeni si condiții

Prestator: proprietarul site-ului www.TaxAsist.ro, care aparține societății Corola INF Filiala București S.R.L., capital social: 200,00 lei, cu sediul social în Str. Frumușani, Nr.4, Bl.41, Sc. A, Ap.26, Camera nr.3, Sector 4, București, Romania, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1079/2016 și având CUI 35517450, împreună cu proprietarul platformei https://consultanta.taxasist.ro, care aparține societății eLearning & Software S.R.L., cu sediul în B-dul Revoluției, nr.91, ap.10, Arad, jud. Arad, Romania înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J02/925/2008 CUI: 23947365.

Client/utilizator: persoana fizica sau persoana juridică care, în scopuri personale sau profesionale, face o solicitare de consultantă pe site-urile www.consultanta.taxasist.ro și www.TaxAsist.ro sau se înregistrează ca utilizator și care a acceptat Condițiile de Utilizare ale prezentului SITE, îndeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare și care inițiază și finalizează o comanda.

www.consultanta.taxasist.ro și www.TaxAsist.ro: site-urile de internet, precum și ansamblul serviciilor accesibile pe aceste site-uri web sau pe subdomeniile acestora.

Serviciu: serviciile puse la dispoziție de prestator prin intermediul site-urilor www.consultanta.taxasist.ro și www.TaxAsist.ro, în special cele de acces la aplicația de consultanta, pe orice tip de dispozitiv - de oriunde, prin accesul la Internet - prin oferirea serviciilor sub forma gratuita sau plătită a unui credit sau a mai multora, achiziționarea unui abonament lunar.
Comandă: comanda de achiziționare a unuia sau mai multor servicii afișate în site-urile www.consultanta.taxasist.ro și www.TaxAsist.ro, realizată de un client/utilizator care își dorește să beneficieze de acel/acele servicii.
Vizitator: persoana juridica sau persoana fizică, care în scopuri personale sau profesionale, vizitează website-urile www.consultanta.taxasist.ro și www.TaxAsist.ro, fără sa fi achiziționat servicii și fără sa fi făcut o Comandă.
Utilizarea abuziva: reprezintă utilizarea SITE-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementarilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii Corola INF Filiala București S.R.L. și/sau eLearning & Software S.R.L. Clienții/utilizatorii acestui SITE sunt rugați sa citească cu atenție termenii și condițiile de utilizare următoare.
Termenii și condițiile următoare sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, utilizarea SITE-ului supunându-se de drept prevederilor generale ale legislației în vigoare.
Termenii și condițiile de utilizare pot fi modificate, unilateral de către prestator, oricând prin actualizarea prezentului SITE. Aceste modificări devin obligatorii, fara niciun fel de notificare, cu efect imediat pentru toți Clienții/utilizatorii. Prin accesarea site-ului utilizatorii consimt sa respecte termenii și condițiile prezentate în continuare precum și legislația aplicabila.

Acceptarea Condițiilor
Pentru accesul și utilizarea sitului prestatorului, condițiile trebuie acceptate înainte de comandarea oricărui serviciu de pe site-ul www.consultanta.taxasist.ro sau www.TaxAsist.ro. Orice comandă confirmată de client, prin bifarea căsuței – Am luat la cunoștință de Termenii și condițiile de utilizare a consultanta.taxasist.ro - reprezintă o acceptare din partea clientului a ofertei prestatorului în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Bifarea căsuței reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnătură olografă.
În cazul în care nu sunt de acord cu termenii și condițiile impuse, clienții/utilizatorii trebuie sa înceteze accesarea acestui serviciu.
Termenii și condițiile pot fi modificate în orice moment, unilateral, de către administratorul site-ului, denumit în continuare "Prestator", fără notificarea prealabila a persoanelor care il utilizează, denumite în continuare "Utilizatori".
Utilizatorii au acces permanent la secțiunea de termeni și condiții pentru utilizarea serviciilor, și le pot consulta în orice moment.
Site-ul www.taxasist.ro utilizează cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai buna de navigare, adaptata nevoilor și interesului fiecăruia.

Drepturile și responsabilitățile clientului/utilizatorului
Clientul se obligă să ia la cunoștință Termenii și Condițiile publicate pe site-urile prestatorului, și să țină cont de acestea înainte de a realiza o comandă sau de a se înregistra pe site-urile acestuia. Toate comenzile și deschiderea contului implică acceptarea de către client a tuturor acestor condiții de prestări servicii.
Imediat ce se înregistrează pe platforma site-ului, Clientul va avea acces la serviciile de consultanta oferite de prestator din momentul în care Prestatorul confirmă înregistrarea acestuia. Anularea înregistrării ca utilizator se poate efectua printr-un email trimis la contact@TaxAsist.ro, de luni pana vineri între orele 09:00 și 16:00.
În cazul în care clientul nu notifică renunțarea la înregistrarea sa, va figura ca utilizator pe site-urilor prestatorului pana când acesta va fi notificat de către prestator ca și-a pierdut aceasta calitate.
În cazul în care clientul dorește achiziționarea serviciilor pe baza de abonament și deține credite neutilizate, valoarea acestora se va folosi ca plata parțială a abonamentului, reprezentând valoarea parțială în bani a abonamentului, urmând ca diferența acestuia sa fie achitata conform contractului. Schimbarea va intra în vigoare imediat după achitarea diferenței și autorizarea de către prestator a noului mod de lucru. În cazul contractelor, daca plata abonamentului este în rate, prestatorul suspenda efectuarea serviciului, în prima zi în care s-a depășit termenul de plata. Odată cu achitarea ratei abonamentului, prestatorul readuce contractul la starea inițială. Pentru zilele de suspendarea clientul își asuma lipsa acestor zile. Daca clientul nu achita rata, iar termenul de plata depășește 30 zile, contractul se reziliază de drept. Pentru reluarea acestuia fiind nevoie de un alt contract.
Orice client, care folosește credite, va adresa o singura întrebare, pentru un credit, exprimarea acesteia și modul de explicare cade în răspunderea clientului. Pentru adresarea mai multor întrebări, clientul va folosi un număr egal de credite cu numărul întrebărilor. Daca la folosirea unui credit se pun mai multe întrebări prestatorul are dreptul de a răspunde la una din întrebări (la alegerea sa) și va consuma un credit clientului.
În cazul în care clientul folosește limbaj neadecvat, injurios sau care contravine eticii morale, prestatorul are dreptul sa-i anuleze contul, de pe siturile sale, fără explicații, preaviz sau notificare. În acest caz Clientul își va pierde și creditele achiziționate.

Drepturile și responsabilitățile prestatorului
Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentele condiții de prestări servicii în orice moment. Versiunea aplicabilă unei comenzi realizate este aceea în vigoare pe www.consultanta.taxasist.ro și www.TaxAsist.ro la momentul la care s-a plasat comanda de către client. În calitate de operator al site-urilor www.consultanta.taxasist.ro și www.TaxAsist.ro, prestatorul prestează pentru client servicii de acces la aplicații de consultanta, - de oriunde prin accesul la Internet - prin oferirea serviciilor sub forma gratuita, plata unor credite sau sub forma unui abonament lunar.
Serviciile pot fi accesate de pe o serie de interfețe precum: aplicații desktop ce se instalează pe sisteme de operare Windows, Mac și Linux, aplicații iOS și Android și web browser.
Pentru lista de servicii oferite de platforma www.consultanta.taxasist.ro vezi aici: www.consultanta.taxasist.ro. Prețul creditului sau abonamentului lunar pentru serviciile de consultanta pe www.consultanta.taxasist.ro se va stabili de către prestator în funcție de necesitățile clientului și de perioada pe care se achita serviciul. Prețul serviciilor de consultanta vor fi afișate în cadrul site-ului. Comanda creditelor de către client reprezintă acceptarea de către acesta a prețului oferit de prestator pentru consultanta.

Informații despre serviciile comercializate pe site
Prestatorul oferă consultanta, prin intermediul platformei sale, la întrebări din domeniul Fiscal, Juridic și Contabil. Prestatorul își rezerva dreptul de a modifica, de a adaugă sau de a șterge domeniile înregistrate pe platforma sa, în orice moment, fără anunțarea în prealabil a clienților. Întrebarea trimisa, în cazul unui domeniu care este șters sau înlocuit, va primi un răspuns sau, daca nu este posibil acest lucru, clientul va primi creditul consumat înapoi.
Răspunsurile vor fi trimise către client pe cale electronica, la adresa de email cu care s-a înregistrat pe site. Nefuncționarea adresei de e-mail sau înregistrarea acesteia, de către client, greșit, nu este răspunderea prestatorului. Prestatorul are dreptul sa nu răspundă la o întrebare, daca aceasta necesita resurse speciale pentru a răspunde, iar acesta considera creditul insuficient pentru acea întrebare, sau nu sunt de competenta prestatorului. În aceste cazuri clientul va primi înapoi creditul consumat, și va fi notificat de acest fapt.
Politica de plata și facturare, efectuarea plații
Prestatorul oferă oricărui client posibilitatea de a se înregistra pe platforma sa, având la înregistrare 2 (doua) credite gratuite.
Pentru achiziționarea de credite, clientul trebuie sa se înregistreze pe site, de unde va plăti suma necesara achiziționării creditelor cu ajutorul platformei securizate de plăți online www.EuPlatesc.ro. Plata se efectuează cu un card de debit/credit valabil, iar facturarea se va face conform datelor înregistrate pe platforma de plăti www.EuPlatesc.ro, clientul având posibilitatea de a alege datele de facturare (persoana fizica sau juridica). La o noua plata, facturarea se va face conform ultimelor date înregistrate. Clientul poate modifica aceste date, daca dorește emiterea facturii pe alta entitate.
Securitatea datelor și a plăților înregistrate pe platforma de plăti www.EuPlatesc.ro revine acestuia, în limita securității pe care acesta o oferă conform Termenilor și Condițiilor afișate de acesta pe site-ul propriu.
Clientul poate achiziționa credite și prin contact direct cu prestatorul, printr-o solicitare prin e-mail a acestui lucru, dar acestea nu pot fi mai puține de 5 (cinci) credite achiziționate o data, iar plata se poate face prin transfer bancar. Creditele astfel obținute vor fi alocate clientului, care în prealabil s-a înscris pe platforma site-ului, imediat ce exista confirmarea plătii de către banca prestatorului.
Clientul va plăti la achiziționarea creditelor valoarea acestora afișată în momentul achiziționării. Creditele rămân valabile pana la utilizarea acestora, indiferent daca valoarea acestora se modifica în timp. Pentru creditele deținute și neutilizate, daca Clientul dorește returnarea valorii acestora, va cere acest lucru în scris printr-un email sau scrisoare cu confirmare de primire. Prestatorul se obliga să-i returneze suma plătita pentru creditele achiziționate în cel mult 10 zile lucrătoare de când acesta a luat cunoștință de acest fapt, iar valoarea returnata va fi mai mica cu 10% din valoarea plătită de Client. Returnarea valorii creditelor se va face numai prin virament bancar, în contul de unde s-a efectuat plata creditelor achiziționate inițial.
Prestatorul va trimite notificări de plată, în cazul contractelor, cu regularitate în conformitate cu tipul de abonament ales, cu 10 zile înaite de expirarea termenului de plată, iar pe baza acestora clientul va efectua plata prin transfer bancar.

Politica de furnizare și garantarea răspunsului
Răspunsurile la întrebările adresate specialiștilor noștri, vor fi furnizate pe adresa de e-mail declarată de către utilizator, în momentul în care acesta s-a înregistrat pe platforma. Aceste răspunsuri vor ajunge la client sub forma unui document PDF, care conține datele prestatorului, secțiunea de întrebare, întrebarea și răspunsul.
Specialiști noștri vor analiza fiecare speță în parte, iar răspunsul va fi furnizat în funcție de datele puse la dispoziție de client, de complexitatea acestora, cat și de legislația la zi. Aplicabilitatea răspunsului și asumarea consecințelor este, strict, răspunderea clientului, prestatorul furnizând aceste răspunsuri ca o sugestie, fără a fi răspunzător de consecințele lui.

Limitarea răspunderii
Prestatorul nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar fără a se limita la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoința, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile rezultând din:
utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
orice alta problema legata de serviciile site-ului.
Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale utilizatorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. Proprietarul site-lui își rezerva dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare sau pe care le considera dăunătoare, sub orice forma, propriei imagini, partenerilor sau terților.
Acest site este oferit în aceasta forma fără alte garanții. Proprietarul site-lui nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său.

Absolvirea de răspundere
Acceptând sa utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit ca înțelegeți ca sunteți de acord cu următoarele: – utilizarea site-ului se face pe propria răspundere; proprietarul site-lui se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanțiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop. Prestatorul nu oferă nicio garanție ca:
informațiile vor îndeplini toate cerințele dumneavoastră;
serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere;
calitatea oricăror servicii, informații sau altor materiale obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerințele;
orice eroare de program va fi corectata;
niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site sau prin intermediul serviciilor site-ului nu constituie o garanție, daca nu este stipulata expres în termenii si condițiile de utilizare.

Forța majoră
Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.
Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 2 luni, fiecare partener poate renunța la executarea obligațiilor asumate. În acest caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte.

Soluționarea litigiilor
Drepturile și obligațiile părților care consimt sa colaboreze sub aceasta forma, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.
Pe 15 februarie 2016, Comisia Europeana a implementat online platforma SOL (soluționarea online a litigiilor), prin care oricare dintre părți poate soluționa litigiile rezultate din tranzacțiile online.
Orice litigiu care are ca obiect acest acordul de utilizare a acestor site-uri și platformelor găzduite de ele va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru. În condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești competente, de la sediul prestatorului.

Politica de confidențialitate
Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificata și completata, și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, prestatorul are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de utilizatori.
Datele cu caracter personal ce pot fi colectate sunt: nume și prenume, oraș, cod poștal, localitate, numărul de telefon, adresa de email, cont bancar, banca, numai atunci când aceste informații sunt trimise de către utilizator prin intermediul formularul de contact din secțiunea de înregistrare utilizator.
Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiară, reclamă, marketing, publicitate, statistica, servicii de comunicații electronice, informarea utilizatorilor cu privire la diferite aspecte (situația contului, evoluția comenzii, confirmarea plaților, etc)
Datele utilizatorilor sunt destinate utilizării de către proprietarul site-ui și nu vor fi dezvăluite terților. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12); dreptul de acces la date (art. 13); dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14); dreptul la opoziție (art. 15); dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17); dreptul de a va adresa justiției (art. 18). Totodată, aveți dreptul sa va opuneți prelucrării datelor personale care va privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea drepturilor enumerate mai sus va puteți adresa cu o cerere scrisa, semnata și datata pe email sau prin scrisoare cu confirmare de primire către prestator.
Completarea de către utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționată ca aceste date sa fie incluse în baza de date a prestatorului și cu utilizarea și prelucrarea de către proprietarul site-ului, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plata / bancare, comunicații electronice.
Comunicațiile de la utilizatori (altele decât datele cu caracter personal) sunt tratate drept confidențiale și ca nefiind proprietatea acestora, iar proprietarul acestui site poate utiliza informațiile in orice scopuri, incluzând reproducerea și publicarea, precum și utilizarea ideilor în orice scopuri, inclusiv comerciale.
Sub nicio formă și in niciun context nu va vor fi solicitate informatii cu privire la parolele dumneavoastra, codurile PIN ale instrumentelor de plata sau alte asemenea.
Drepturi de Autor, Marca și Proprietate Intelectuală

Întregul conținut al acestui site (date, imagini, texte, simboluri, sigle, elemente de grafica web, scripturi, programe, baze de date și alte informații) și drepturile de proprietate intelectuala din acest site aparțin sau sunt licențiate prestatorului și sunt protejate prin legislația romana în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe.
Orice utilizare parțială sau integrala (a datelor, textelor, imaginilor etc), va necesita acordul prealabil în scris din partea proprietarul site-lui.
Folosirea oricăror elemente enumerate mai sus fără obținerea unui acord prealabil de la deținătorii de drept se pedepsește conform legilor în vigoare.
Reproducerea, copierea, multiplicarea, distribuirea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuala, implica răspunderea civila sau penala pentru astfel de acțiuni.

Imagini de la terți
Acest site conține imagini, care se afla în proprietatea unor terți. Folosirea acestora în scop comercial, fără acceptul proprietarului de drept, este interzisa în mod expres

Mărci, denumiri, logo-uri
Denumiri de servicii și alte denumiri aflate pe acest site, sunt mărci înregistrate ale unor companii aparținând prestatorului indiferent daca sunt marcate sau nu cu simbolul ® , ™ sau ©. Folosirea acestora este interzisa terților.

Informare cookies

Site-ul www.TaxAsist.ro împreună cu www.consultanta.taxasist.ro utilizează cookie-uri.
Informațiile prezentate în continuare au scopul de a aduce la cunoștința utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea și administrarea „cookie”-urilor utilizate de site-ul www.TaxAsist.ro. și platforma www.consultanta.taxasist.ro. De asemenea, sunt prezente și câteva linkuri utile legate de acest subiect.

Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile care urmează:

Acest website folosește cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.
În ceea ce numim „web 2.0”, cookie-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe Internet, cum ar fi:
Personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, moneda în care se exprimă anumite prețuri sau tarife, păstrarea opțiunilor pentru diverse servicii și memorarea acestor opțiuni – generându-se astfel flexibilitatea accesarii.
Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului în care sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori.
Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai plăcută;
Îmbunătățesc eficiența publicității online.

Ce este un „cookie”?
Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și ca „browser cookie”, „HTTP cookie” sau pur și simplu „cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.
Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet „pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).
Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată: tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat web-serverului respectiv.
În sine, cookie-urile nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de Internet.

Există 2 categorii mari de cookie-uri:
Cookie-uri de sesiune - acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browser-ului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe web-site-ul respectiv sau închide fereastra browser-ului (ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețelele de socializare).
Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (în general, depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt web-site decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv - sunt cunoscute sub numele de „third party cookies” (cookie-uri plasate de terți) - care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor?
Un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser (utilizatorul) și un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință. Cookie-urile asigură useri-lor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile multor web-site-uri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor (ex: preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului sau publicitate relevantă).

Care este durata de viață a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de web-servere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit web-site-ul și unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (”cookie-uri permanente”). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browser-ului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?
Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/furnizori (ex: news box, un video sau o reclamă). Aceste terțe părți pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului și ele se numesc „third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site
O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:
Cookie-uri de performanță a site-ului;
Cookie-uri de analiză a vizitatorilor;
Cookie-uri pentru geo-targeting;
Cookie-uri de înregistrare;
Cookie-uri pentru publicitate;
Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate.
Aceste cookie-uri pot proveni de la următorii terți: Google, Facebook, SATI, Httpool, SPA.

Cookie-uri de performanță
Acest tip de cookie reține preferințele utilizatorului pe acest site, așa încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.
Exemple:
· setările volumului pentru video player;
· viteza de video streaming cu care este compatibil browser-ul.

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

De fiecare dată când un utilizator vizitează acest site softul de analytics furnizat de o terță parte, generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie ne spune dacă ați mai vizitat acest site până acum. Browser-ul ne va spune dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne vizitează și cât de des o fac. Atât timp cât nu sunteți înregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic. Dacă sunteți înregistrat putem ști, de asemenea, detaliile pe care ni le-ați furnizat, cum ar fi adresa de e-mail și username-ul - acestea fiind supuse confidențialității și prevederilor din Termeni și Condiții, Politica de confidențialitate, precum și prevederilor legislației în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Cookie-uri pentru geo-targeting
Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește din ce țară proveniți. Este complet anonim și este folosit doar pentru a targeta conținutul - chiar și atunci când sunteți pe pagina noastră în limba română sau în altă limbă, primiți aceeași reclamă.

Cookie-uri pentru înregistrare
Atunci când vă înregistrați pe acest site, generăm un cookie care ne anunță dacă sunteți înregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care sunteți înregistrat și dacă aveți permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite să asociem orice comentariu pe care îl postați pe site-ul nostru cu username-ul dvs.

Cookie-uri pentru publicitate
Aceste cookie-uri ne permit să aflăm dacă ați vizualizat sau nu o reclamă online, care este tipul acesteia și cât timp a trecut de când ați văzut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri le folosim și pentru publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookie-uri aparținând unei terțe părți, pentru o mai bună targetare a publicității ( de exemplu: pentru a arăta reclame despre noile aparatii legislative, dacă utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre noutati legislative). Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stochează informații despre continutul vizualizat, nu despre utilizatori. De asemenea, setăm cookie-uri anonime și prin alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-le, noi le putem folosi pentru a vă recunoaște ca vizitator al acelui site. Dacă ulterior veți vizita site-ul nostru, vă vom putea livra publicitatea bazată pe această informație.

Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate
O mare parte din publicitatea pe care o găsiți pe unele site-uri aparține terțelor părți. Unele dintre aceste părți folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza cât de multe persoane au fost expuse unui mesaj publicitar, sau pentru a vedea câte persoane au fost expuse de mai multe ori la aceeași reclamă. Companiile care generează aceste cookie-uri au propriile politici de confidențialitate, iar acest site nu are acces pentru a citi sau scrie aceste cookie-uri. Cookie-urile celor terțe părți pot fi folosite pentru a va arata publicitatea targeta și pe alte site-uri, bazându-se pe navigarea dvs. pe acest site.

Alte cookie-uri ale terțelor părți
Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicații sau pentru a customiza o aplicație. Datorită modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum terțele părți nu pot accesa cookie-urile deținute de acest site. De exemplu, când distribuiți un articol folosind butonul pentru rețelele sociale aflat pe acest site, acea rețea socială va înregistra activitatea dvs.

Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?
Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit unui website să recunoască un browser. Web-serverul va recunoaște browser-ul până când cookie-ul expiră sau este șters.
Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet (ex: setările limbii în care se dorește accesarea unui site, păstrarea unui user logat în contul de webmail, securitatea online banking, păstrarea produselor în coșul de cumpărături).

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?
Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online - ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs. evidențiate prin comportamentul de navigare.
Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor ( care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):
Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de știri, vreme, sport, hărți, servicii publice și guvernamentale, site-uri de entertainment și servicii de travel.
Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor, preferințele de limbă ( ex: afișarea rezultatelor căutărilor în limba Română).
Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search).
Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor - limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator.
Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics - cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul utilizatorilor.
Securitate și probleme legate de confidențialitate
Cookieurile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși. Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare antivirus/anti-spyware.
În general, browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare ale cookie-urilor: perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site. Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de Internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant, în ambele sensuri, informații între browser și website, dacă un atacator sau o persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browser-ul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea Wi-Fi nesecurizată).
Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Dacă un website nu solicită browser-ului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies
Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate, printre care: Youtube, Gmail, Yahoo și altele.
Iată câteva sfaturi care vă pot asigura că navigați fără griji, cu ajutorul cookie-urilor:
Particularizați-vă setările browser-ului în ceea ce privește cookie-urile, pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor.
Dacă nu vă deranjează cookie-urile și sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.
Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browser-ului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browser-ul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii de navigare.
Instalați-vă și actualizați-vă constant aplicații anti-spyware.
Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri.
Astfel, împiedică browser-ul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browser-ului sau să descarce software periculos. Asigurați-vă că aveți browser-ul mereu actualizat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.
Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet - locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astfel încât să puteți naviga cu încredere pe Internet.

Cum pot opri cookie-urile?
Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online.
Este posibilă setarea din browser, pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poți seta browser-ul să accepte cookie-uri de la un site anume. De exemplu, daca nu ești înregistrat folosind cookie-urile, nu vei putea lăsa comentarii.
Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. De regulă, aceste setări se găsesc, în „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browser-ului tău.

Vă mulțumim!