FAQ & QA

Dacă nu găsiți răspunsul căutat în secțiunea de mai jos, puteți să ne adresați o întrebare prin formularul de Adaugă întrebare. Pentru detalii privind serviciile noastre ne puteți descrie la info@taxasist.ro. Alertele, Articolele și Noutățile privind modificările legislative le găsiți ai https://www.taxasist.ro/stiri.php?s_alert=3
 • La infiintare o Societate cu Raspundere Limitata (SRL), chiar daca completeaza la ONRC un formular privind vectorul fiscal, va fi neplatitoatre de Taxa pe Valoarea Adaugata (T.V.A.) si va plati impozit pe venit.


  Societatile care se abat de la aceasta regula trebuie sa indeplineasca anumite caracteristici.
  Pentru societatile care opteaza, de la infiintare, pentru impozitul pe profit trebuie sa fie platitoare de impozit pe profit este atunci cand capitalul social la infiintrare este mai mare de 25.000 euro.


  Pentru ca o societate sa se inregistreze ca platitoare de impozit pe profit, care este de 16% din profitul realizat, trebuie sa realizeze venituri de 1.000.000 euro pe an.


  Plafonul pentru a fi inregistrat ca platitor de TVA este de 300 000 lei pe an, venituri realizate. La atingerea acestui plafon, societatea este obligata sa se inregistreze ca platitoare de TVA.


  O societate care nu a atins plafonul pentru inregistrarea obligatorie, poate sa opteze pentru a fi platitoare de TVA, printr-o cerere la ANAF si o argumentare solida.


 • Conditii:

  Plafon de scutire: In calculul plafonului de scutire se iau in considerare atat facturile emise pentru cifra de afaceri, dar si facturile pentru avansuri. Practic toate operatiunile facturate, cu exceptia celor scutite fara drept de deducere (serviciile de inchiriere).

  Termen de depunere cerere inregistrare ca urmare a depasirii plafonului: 10 zile de la sfarsitul lunii in care plafonul a fost depasit

  Exemplu: daca la 31.07.2020 plafonul este depasit => 10.08.2020 termen depunere cerere de inregistrare

  Data inregistrarii: incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care se depune cererea

  Exemplu: incepand cu 01.09.2020

  De cand se trece TVA pe facturi: de la data inregistrarii si trebuie comunicat codul de tva tuturor, inclusiv prin mijloacele online (site/ platforem de plata etc)

  Exemplu: 01.09.2020

  Se poate refuza inregistrarea?: la data depunerii cererii nu. Ulterior, daca se constata ca nu sunt indeplinite conditiile din pragul lor de risc se anuleaza codul de TVA. Inainte de aceasta se solicita clarificari de la administrator si daca totusi nu se poate se emite o decizie in acest sens, de anulare.

  **ANAF va analiza ulterior acordarii codului de TVA cazierul fiscal al societatii, asociatilor si administratorului, daca au inscrise fapte de natura contraventionala/ penala din sfera TVA. De asemenea in analiza vor lua si situtia firmelor afiliate inregistrate in scopuri de tva, inactive, in lichidare/radiate,  celor carora li s-a anulat codul de TVA, daca au sediul expirat sau mandatul administratorului expirat etc.

  B.     Documente necesare:

  Documente necesare inregistrare in scopuri de TVA ca urmare a DEPASIRII plafonului de 300.000 RON (asociati si administratori persoane fizice romane)

  1.      Declaratia de mentiuni pentru persoane juridice formular 010 – 2 exemplare, in original;
  2. Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte daca societatea desfasoara sau nu activitati economice la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora - original;
  3. Certificat constatator detaliat emis de Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu prevederile legii nr. 26/1990 privind Registrul Comertului, valabil la data depunerii cererii de inregistrare in scopuri de TVA – original;
  4. Certificatul/certificatele constatator(e) emis(e) de Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu prevederile articolului 15 alin 1 litera b) al legii nr. 359 / 2004 (certificatele constatoare in forma scurta care se emit la infiintarea societatii, anexate la hotararea judecatoareasca de infiintare), inclusiv pentru punctele de lucru deschise – copie;
  5. Balanta de verificare la luna depasirii plafonului de 300.000 lei si la 31 decembrie a anului anterior (daca este cazul) – original.
  6. Documentele de identitate ale administratorilor si asociatilor - copie;
  7. Certificat de inregistrare - copie;
  8. Imputernicire pentru depunerea cererii – original
  9. Carte de indentitate persoana imputernicita sa depuna dosarul – copie.

  Toate copiile vor fi certificate conform cu originalul si semnate

  ** Noi pregatim declaratia 010 si balantele de verificare (1 si 5). Va putem furniza si un model de declaratie de la punctul 2. Depunem dosarul si ridicam codul de inregistrare.

   

  C.     Implicatii fiscale pe TVA

  1.      Perioada fiscala: perioada fiscala se stabileste in functie de cifra de afaceri anuala reintregista. Astfel daca aceasta baza de calcul este mai mica de 100.000 euro*4.7793= 477.930 lei atunci perioda fiscala este trimestrul (TVA se declara si se plateste trimestrial- pana pe 25 a lunii urmatoare incheierii trimestrului). Daca este mai mare, atunci perioada fiscala este luna (TVA se declara si se plateste lunar- pana pe 25 a lunii urmatoare lunii de raportare)

  Exemplu: daca la 31.07.2020 cifra de afaceri este de 245.000 lei, atunci cifra de afaceri anuala recalculata din perspectiva TVA pentru stabilirea perioadei fiscale este 420.000 lei, sub nivelul de mai sus. Deci din start societatea este platitoare de TVA trimestrial. Daca la sfarsitul anului se constata ca nu se mai incadreaza in plafonul calculat la 31.12.2020 atunci va trece la TVA lunar.

  2.      TVA la incasare: este oprional si se face fix in ziua in care firma devine platitoare de TVA. Este avantajos pentru cei care au decalaje mari intre momentul facturarii si momentul incasarii. In comertul on line decontat prin sisteme electronice trebuie o evidenta “farmacie” la incasari pentru a se stabili corect taxa colectata. Nu este recomandat.

  3.      Alte aspecte: Incepand cu data inregistrarii (in exemplu 01.09.2020):

  ·         Pe facturile emise se va reflecta cota de TVA corespunzatoare (cota standard este 19%)- inclusiv pe platformele on line

  ·         Se poate exercita dreptul de deducere pentru achizitiile aferente activitatii societatii (marfuri, bunuri si servicii) incepand cu data inregistrarii, cu limitarea legata de deducerea pentru achizitiile de la persoane inregistrate ca platitoare de TVA la incasare. In acest caz deducerea intervine (pe langa respectarea celorlalte regului de dedcutibilitate de forma si fond) la data platii facturii.

  ·         Ajustarea pozitiva la stocurile de marfuri:

  o   Ajustarea TVA deductibila are loc in primul decont de TVA pentru stocurile pentru care se permite acest lucru, in functie de perioada fiscala, sau in urmatoarele, daca avem si TVA la incasare pe masura platii furnizorului de marfuri aflate in stoc la data inregistrarii.

  o   Considerent general: pana la inregistrarea in scopuri de TVA valoarea stocului este inclusiv TVA. Daca a fost achizitionat de la un neplatitor de TVA nu se aplica.

  o   La data trecerii la platitor de TVA valoarea stocului trebuie reflectata la valoarea mai putin TVA (de vazut cu provider-ul programului de gestiune maniera in care se poate realiza). Atentie! De analizat eventuale achizitii de la neplatitori de TVA. Sa nu se faca o ajustare generala.

  o   Diferentiere a dreptului de deducere:

  §  De facut stocul/inventarul exact

  §  Daca s-a achizitionat de la un platitor de TVA care aplica TVA la incasare si factura nu este platita: ajustarea intervine in perioada in care se face plata (exemplu: marfuri aflate in stoc de la un furnizor cu TVA la incasare la 31.08.2020: 119 lei- factura neplatita/platita partial. Valoarea stocului 01.09.2020= 100 lei. TVA ce se poate ajusta pozitiv 19 lei. Factura se plateste in octombrie 2020. TVA se ajusteaza in decontul trimestrului 4 sau lunii octombrie)

  §  Daca s-a achizitionat de la un platitor de TVA care nu aplica TVA la incasare sau facturile aferente stocurilor au fost platite, catre furnizorul care aplica TVA la incasare, ajustarea pentru stocuri intervine in primul decont conform perioadei fiscale.

  ·         Obligatii declarative suplimentare: pentru fiecare perioada fiscala: D300- decont de TVA, D394- declaratie informativa (atentie aceasta declaratie include toatre persoanele fizice si juridice carora le-au fost emise facturi- nominal), D390- pentru livrari si/sau achizitii intracomunitare.

  ·         In cazul in care se anuleaza codul de TVA ajustarea se face in sens invers, in defavoarea firmei. Ajustare negativa.


 • Incepand cu data de 1 august 2017, angajatorul si persoanele asimilate anagajatorului, au obligatia de a calcula si vira la bugetul de asigurari sociale contributia de asigurari sociale (15,8%- conditii normale) si asigurari sociale de sanatate (5,2%) cel putin la nivelul uni salariu minim brut pe economie, pentru fiecare salariat, valabil in luna pentru care se face calculul. In prezent salariul minim brut garantat in plata pe economie este 1.450,00 lei. Calculul se face proportional cu numarul de zile in care contractul individual de munca a fost activ in luna respectiva.

  Astfel:

  -          In cazul in care venitul din salarii si asimilate realizat de un salariat cu norma intreaga este sub nivelul unui salariu minim pe economie, contributiile mai sus precizate  se vor calcula la nivelul salariului minim pe economie (exemplu:  pentru un salariat cu norma intreaga, chiar daca are salariul de incadrare mai mare decat salariul minim brut pe economie garantat in plata, dar care a realizat un venit din salarii mai mic ca urmare a unui concediu fara plata, angajatorul va plati contributiile de mai sus la nivelul salariului minim brut, respeciv 304,00 lei);

  -          In cazul in care venitul din salarii si asimilate realizat de un salariat cu timp partial este sub nivelul unui salariu minim pe economie, contributiile mai sus precizate  se vor calcula la nivelul salariului minim pe economie.

  Exemple:

  ·                    pentru un salariat in timp partial cu o norma de 2 ore pe zi, incadrat la salariul minim brut pe economie, respectiv 363,00 lei:

  o    In prezent angajatorul datoreaza CAS 15,8%*363,00 lei= 57,00 lei si sanatate 5,2%*363,00 lei= 19,00 lei, adica plateste pentru aceste contributii 76,00 lei;

  o    Incepand cu 1 august 2017 angajatorul datoreaza CAS 15,8%*1.450,00  lei= 229,00 lei lei si sanatate 5,2%*1.450,00 lei= 75,00 lei, adica plateste pentru aceste contributii 304,00 lei, adica cu 228,00 lei mai mult.

  ·                   pentru un salariat in timp partial cu o norma de 4 ore pe zi, incadrat la salariul minim brut pe economie, respectiv 725,00 lei:

  o    In prezent angajatorul datoreaza CAS 15,8%*725,00 lei= 115,00 lei si sanatate 5,2%*725,00 lei= 38,00 lei, adica plateste pentru aceste contributii 153,00 lei;

  o    Incepand cu 1 august 2017 angajatorul datoreaza CAS 15,8%*1.450,00  lei= 229,00 lei lei si sanatate 5,2%*1.450,00 lei= 75,00 lei, adica plateste pentru aceste contributii 304,00 lei, adica cu 151,00 lei mai mult.

   

  Ø  Ordonanta prevede si cateva exceptii pentru elevi, studenti, ucenici, persoane cu dizabilitati si anumite categorii de pensionari, care potrivit legii au program in timp partial.

  Ø  O alta exceptie o constituie cei care realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul minim brut pe ţară.

  Modul de aplicare privind evidenta la fiecare angajator a salariului obtinut la alti angajatori se va stabili prin procedura. Cu toate acestea, asa cum reiese din forma ordonantei, in cazul in care venitul cumulat de la mai multri angajatori nu este cel puţin egală cu salariul minim brut pe ţară, atunci fiecare dintre angajatori va datora contributiile la nivelul salariului minim brut.

  In acest caz procedura de aplicare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.


 • Lichidarea voluntara nu necesita un lichidator, daca asociatii hotarasc cum sa stinga pasivul si cum se face distribuirea activului. Este nevoie de un expert contabil care sa certifice Bilantul de lichidare.


  Lichidarea voluntara se face in 2 etape la ONRC.


  Etapa 1: Depunerea dosarului la ONRC pentru dizolvarea si lichidarea voluntara. Dosarul trebuie sa contina:

  • Hotararea AGA a asociatiilor;
  • Cererea de Inregistrare;
  • Dovada achitari taxelor.


  Dupa depunerea dosarului la ONRC, se asteapta publicarea in MO a Hotararii AGA, iar dupa publicare se asteapta un termen de 15 zile pentru opozitie. Dupa acest termen se trece la etapa a 2-a.


  Etapa 2: Este etapa de radiere, propriu zisa, a societatii. Dosarul, care trebuie depus la ONRC trebuie sa contina:

  • Cererea de radiere
  • Certificatul de inregistrare si certificatele constatatoare de autorizare
  • Bilantul de lichidare
  • Hotararea de repartizare a activelor societatii comerciale
  • Certificat de la ANAF din care rezulta ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale 
  • Dovada achitarii taxelor


  Dupa caz poate fi nevoie, sa atasati in dosar, si alte documente.


  In momentul in care este eliberat de ONRC Certificatul de Radiere, atunci firma nu mai exista.